Nyttig informasjon

IN-Ordning

Borettslaget har avtale om IN ordning. Avtalen administreres av TOBB som på borettslagets vegne har inngått av Danske Bank som er vår bankforbindelse. Styret skal ikke involveres.

Det er den enkelte andelshavers ansvar å påse at de mottar nødvendig kvittering for eventuelle innbetalte beløp. Påse at kvitteringen inneholder inntrederett i bankens pant. Andelshaver som velger å benytte seg av ordningen løper den hele og fulle risiko for eventuell overkurs til banken samt eventuell øvrig risiko knyttet til ordningen.