Nyttig informasjon

Avfallshåndtering

Borettslaget har utplassert containere for restavfall, plast, papp og papir. Søppelbilen tar ikke med seg det som legges igjen utenfor containerene, er det fullt finnes det andre leveringsmuligheter. Avfall som forlates utenfor containerne slås hardt ned på av styret.
Tømmeplan: http://trv.no/?planc=Lade%20Entre%20B/L,%20%C3%98stmarkveien%206B

Hver dugnad vil det plasseres ut en stor container for restavfall og en for hageavfall. Dekk og elektrisk avfall skal ikke kastes her.

Det er viktig at ingen parkerer på snuplass innerst i bakgården, da tømmer ikke renholdsverket containerene. Bruk kun merkede parkeringsplasser. Vi vil også ha fri vei for utrykningskjøretøy, vaktmester og andre med viktige gjøremål.

Restavfall

Leveres i borettslaget. Hentes hver uke.

Papp og papir

Leveres i borettslaget. Hentes hver andre uke.
Er det fullt, lever på avfallsmottak bak City Lade.

Plast

Leveres i borettslaget. Hentes ca en gang i måneden.
Er det fullt, lever på avfallsmottak bak city lade

Dekk

Leveres på Dekk1 i Håkon VIIs gate. Dekk uten felg kan leveres gratis i container utenfor.

Elektrisk avfall

Kan leveres gratis hos alle som selger elektronikk, f.eks. Lefdal, Coop Obs, Expert, Elkjøp.

Batterier, lyspærer og lysrør kan leveres ved panteautomaten på Rema 1000 Ladetorget.

Brannfarlig avfall

Leveres på avfallsmottak bak City Lade.

Glass og metall

Container på parkeringsplassen til Ladetorget

 

Annet? Se sorteringsliste: http://trv.no/slik-sorterer-du-avfall/sorteringsliste/