Nyttig informasjon

Lading av el-bil i Lade Entrè Borettslag

Den siste tiden har det vært noen forespørsler om lading av el-biler i borettslaget. Med en raskt økende interesse for el-biler ser styret for seg at etterspørselen etter lading i borettslaget også vil øke i årene fremover
I denne forbindelse ser styret at det er nødvendig med klare retningslinjer for installasjon av nye ladepunkter. Dette for å ivareta sikkerheten og ikke overbelaste det elektriske anlegget.
Siden strøm er inkludert i felleskostnadenene og utgiftene er fordelt ut fra størrelsen på hver leilighet, ser vi også at det er nødvendig å innføre en månedlig avgift for lading av el-bil lading for å unngå skeivfordeling av strømkostnadene.
Det vil ikke bli satt opp ladepunkter utendørs. Det vil si at de som ikke har fast parkeringsplass i kjelleren ikke vil ha mulighet til å lade bilen. Det er mulighet for ni samtidige ladepunkter på vårt anlegg. Per 25.03.2017 er syv ladepunkter i bruk, det vil si at vi har igjen en kapasitet på to ladepunkter til.


INSTALLASJON AV LADEPUNKT
Før anskaffelse av el-bil der det er ønskelig med lading i borettslaget skal det gis beskjed til styret i god tid. Styret vil da sørge for opplegg av ladekontakt til angitt parkeringsplass. Type kontakt og plassering kan avtales i hvert enkelt tilfelle, men det må være en godkjent kontakt for lading av el-bil. Andelseier vil bli fakturert for installasjonskostnaden. Installasjonskostnaden vil variere avhengig av avstanden fra sikringsskap til parkeringsplass. Andelseier vil også bli fakturert for kostnader for å koble fra ladepunktet når kontrakten opphører.
Det vil ikke være mulig for andelseier å selv få tak i elektriker som legger opp ladepunkt. Det vil heller ikke være mulig å bruke eksisterende stikkontakter da disse kursene ikke er godt egnet for lading av el-biler. Kursene som tilbys vil være 16A kurser. 


KOSTNADER
Fra 1.1.2015 vil det bli innført fast avgift på lading av el-bil. En kontrakt må signeres mellom andelseier og borettslaget .
Andelseier vil bli fakturert forskuddsvis for størm til lading av el-bil kr 200,- per måned. Dette beløpet kan justeres i takt med strømprisen.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med styret via mail: styret@ladeentre.no
Med vennlig hilsen,
Styret i Lade Entrè Borettslag