Nyttig informasjon

Rør og baderom

Dårlig trykk eller varmtvann

Er det dårlig trykk eller ikke varmt nok vann i dusj/kraner, kan silene på kranen begynne å bli tette. Disse bør renses jevnlig.

For dusj: Slå av vannet i taket og skru ned blandebatteriet, det er en sil på varmt inntak og en på kaldt inntak. Husk å gjør klar en bøtte med vann for å vaske silene i før du slår av vannet. Det lønner seg å slå på igjen vannet for å skylle rørene før man skrur opp igjen blandebatteriet. Det kan være lurt å ha med deg en hjelper til å holde noe fremfor rørene slik at du ikke spruter vann utover hele badet. Det kan også være sil i dusjslangen, denne er enkel og demonetere og man trenger ikke slå av vannet for å sjekke.

For andre kraner: Disse kan renses uten å slå av vannet. https://www.youtube.com/watch?v=ARxNtnoTxfQ 

Hjelper ikke dette, test tilbakeslagsventiler som beskrevet her:

Teste tilbakeslagsventiler

  1. Kjenn med hånda på begge inntak på dusjbatteriet. Har ikke dusjen vært brukt på en stund skal begge være romtemperatur, ellers er venstre varm og høyre kald.
  2. Åpne servantkranen på 100% kaldt
  3. Kjenn med hånda på høyre inntak på dusjbatteriet. Blir denne varm er det feil på tilbakeslagsventil.
  4. Sett så servantkranen på 100% varmt. Kjenn med hånda på venstre inntak på dusjbatteriet. Blir denne kald er det feil på tilbakeslagsventil.

For å være sikker kan man videre teste:

  1. Slå av varmtvannet i taket.
  2. Åpne servantkranen på 100% varmt. Kommer det vann i kranen er det noe galt. Hør om det suser i dusjbatteriet og om venstre inntak blir kald. Da er det feil på tilbakeslagsventil.
  3. Test eventuelt også motsatt: Slå på igjen varmtvannet og slå av kaldtvann i taket. Åpne servantkranen på 100% kaldt. Kommer det noe nå er det feil.

Ved problem kan det hende blandebatteriet må skiftes. Kontakt rørlegger.

Trykkplate

Dokumentasjonen levert med leiligheten sier at trykkplaten er av typen Jomo Vario. Om den ser ut som på bildet, er ikke det tilfellet - dette er en Jomo SLK. Nye kan bestilles f.eks. her: http://www.badeeksperten.no/shop/search-1.html?keyword=jomo+slk