Nyttig informasjon

Vaktmester

Borettslaget leier inn vaktmestertjenester fra Crystal Service. De tar seg av større vedlikeholdsoppgaver og plenklipping.

I tillegg er det en egen vaktmeter "på huset" som ordner med mindre vedlikeholdsarbeid.

Ansvarsområdet for vaktmesteren er alt utendørs pluss varmeanlegget i hver enkelt leilighet. Alt annet innendørs vedlikehold er andelseier selv ansvarlig for.

Skulle du ha behov for vaktmesteren eller har tips til vedlikehold som bør gjøres så ta kontakt med styret på mail eller telefon.