Nyttig informasjon

Vedlikeholdsplikt

Som andelseier har du en plikt i å holde andelen forsvarlig ved like. Vedlikeholdsplikten omfatter all innvendig masse som eksempelvis rør, ledninger, flater og apparater. Borettslagets forsikring dekker brann, vannskader, naturskader, hærverk og lignende på boligmassen, det vil si alt som er fastmontert i boligen. Er skaden forårsaket av manglende vedlikehold, kan borettslaget kreve egenandelen dekket av andelseier (denne er i dag på 10 000 kr). Husk at du som beboer må ha egen innboforsikring for å dekke egne eiendeler, det vil si det som ikke er fastmontert i din leilighet.

Her er en huskeliste over hva du bør gjøre i din leilighet:

Vann og avløp

Vi har med jevne mellomrom hatt vannskader i borettslaget. Her er det viktig å forebygge og vite hva man skal gjøre når uhellet er ute.

 • Rens avløp minst to ganger i året, tette avløp er en vanlig årsak til vannskader.
  Sjekk avløp ved kjøkkenvask/oppvaskmaskin, servant, dusj og vaskemaskin. For åpning og rens av avløp anbefales Mudin (fås kjøpt bl.a. hos Coop Obs Bygg).
 • Kjenn på slanger for lekkasjer, spesielt under kjøkkenvask og oppvaskmaskin.
 • Gjør deg kjent med hvor din stoppekran for vannet er. Denne finnes i en luke i taket på badet, åpne og se. Hurtig stenging av vannet kan hindre store skader.
 • Stoppekran for radiator er felles for to og to leiligheter, det jobbes med å lage en oversikt over disse. Vaktmester eller styret kan stenge hovedtilførselen til borettslaget om man ikke finner eller har tilgang til stoppekranen for sin leilighet.
 • Steng vanntilførsel for vaskemaskin og oppvaskmaskin når de ikke er i bruk, i det minste når du drar bort over lengre tid.

Brann

 • Du må ha minst en brannvarsler i leiligheten. Skift batteri og test at den fungerer minimum årlig. Det anbefales å ha optisk varsler. Dere som bor i andre etasje i F, G og H er koblet direkte mot brannsentralen – dere skal IKKE skifte batteri. Åpning av disse varslerne utløser utrykning og kostnader for borettslaget. 
 • Du må ha minst en håndslukker (minimum 6 kg pulverapparat eller tilsvarende). Sjekk at måleren står på grønt felt. Snu apparatet på hodet for å hindre at pulveret klumper seg.
 • Hold parkeringsplassen din i kjeller ryddig. Det er ikke lov å oppbevare brennbart materiale her.
 • Oppbevaring av gass skal ikke skje i kjelleren.
 • Det dannes oppmøtested ved brann på parkeringsplassen ved gartneriet, det er viktig å ha fri bane for redningsmannskap rundt blokkene. Ikke parker utenfor merkede plasser, borttauing kan skje uten forvarsel.
 • Ha borettslagets branninstruks lett tilgjengelig.

Diverse

 • Trekk ut kontakter og slå av varmekabler når du er bortreist.
 • Husk å ha påslått avtrekket på bad for nødvendig utlufting (La ventilatoren/kjøkkenviften være lukket samtidig som den kjører på hastighet 1). Ventilatorer inkludert filter bør rengjøres minst to ganger per år.