Infrastruktur Elbil

I dag starter montering av infrastruktur Elbilllading i P-kjelleren. Kan alle som har biler flytte bilen sin 1 meter fra bakvegg samt rydde utstyr som ligger inntil vegg. Et infoskriv vil komme ut i forbindelse med påkobling for de som måtte ønske det. Dette er forøvrig kostnadsfritt for borettslaget.

Styret