Vannlekasje P-kjeller

I denne uken er det oppstart for entrepenør for arbeid på bakkeplan ved postkassene og Oppgang B. De kommer til å grave opp deler av området «se kart» Plattinger, asfalt belegningsstein og jordmasse vil bli fjernet slik at taktekker kommer til.

Det vil bli lagt ut Gangbaner, trapp o.l lignende og de vil bistå beboere som trenger hjelp for å komme til sin leilighet. Det vil bli litt trafikk med anleggmaskiner, gravemaskin.

Så håper vi dette gå smertefritt!

Ta kontakt med styre for eventuelt spørsmål!

Mvh Styret

Lade entre bl.