Sommerbrev til andelseiere og leietakere i Lade Entre BL.

Lade, 10.05-2020

Våren er godt i gang og vi håper på en fin sommer i møte. Som vanlig sender vi i styret ut sommerbrev hvor vi gir dere beboere en kort status og innsikt på det som pågår i borettslaget.

Generalforsamling med beboermøte

På grunn av dagens situasjon med Covid 19 er Generalforsamlingen utsatt på ubestemt tid - ny innkalling vil bli sendt ut så snart anbefalinger og retningslinjer fra helsemyndighetene åpner for dette. Til info har ikke styret mottatt noen saker fra beboere i borettslaget. 

I henhold til normal praksis vil det gjennomføres beboermøte i etterkant av Generalforsamlingen. I år vil følgende saker da bli nærmere gjennomgått:

  • Strøm/vann
  • Elbillavtale infrastruktur. (Der har vi inngått avtale med OHMIA)
  • Vedlikeholdsplan og fremdrift.

Generell info

Det er gjennomført en oppdatering borettlagets hjemmeside: https://ladeentre.borettslag.net/

Her vil man som beboer finne nyttig informasjon som angår borettslaget hva angår praktisk info, pågående vedlikehold, informasjon om avtaler, oppdatering rundt spesielle hendelser mm. Her vil man også finne skriv som styret sender ut til beboere. For tilgang til mer sensitiv informasjon må man logge inn. Ved behov for brukertilgang sender man mail til styret: styret@ladeentre.no Ved henvendelse ønsker vi at man oppgir navn, telefon og andelsnummer.

Av planlagt vedlikehold i år som går ut over det vanlige inngår følgende:

  • Utskifting av ca. 30 ytterdører som nå viser tegn til råte og som har slått seg skjev som følger av fukt. Beboere som blir berørt av utskifting vil bli kontaktet nærmere.
  • Det tas en ny andel med oppmaling av vinduer, dette er en fortsettelse av malingsarbeider som vi påstartet i fjor.
  • Lysarmaturer i utvendige lysmaster vil bli byttet

Dette betyr at vi forholder oss til vedlikeholdsplan som er lagt for borettslaget med intensjon om å gi borettslaget en forutsigbar plan for kommende utgifter som heller ikke medfører plutselige, store endringer i fellesutgifter. Styret har som tidligere en nøktern bruk av oppsparte midler slik at vi er best mulig rustet til å ta uforutsette forhold som måtte dukke opp.

Vi minner forøvrig beboere om god oppfølging av forhold som ligger under eget vedlikeholdsansvar og ikke minst varsle oss i styret så raskt man oppdager eventuelle forhold og hendelser som må tas tak i. Nærmere info av vedlikeholdsplikter legges ved i dette sommerbrevet.

Det forekommer nå og da tyveri i borettslaget, spesielt utendørs ved sykkelstativer og gjenstander som er enkel å ta med hvis de ikke står låst. Nede i P-kjellere er det innført ytterligere tiltak for å øke sikkerheten som tilsynelatende virker å ha positiv effekt. Nå er det vanskelig å gjøre tiltak som sikrer oss fullt ut mot slike hendelser, men vi oppfordrer alle til å være våkne å varsle styret i den grad man ser forhold som ikke virker å være som normalt.

 

Ut over dette ønsker vi i styret alle beboere en riktig god sommer!

mvh

styret