VÅRDUGNAD

Onsdag 22. april

kl 11.00 og 17.00

 

Det vil bli satt ut containere for restavfall og hageavfall dagen i forveien, biler må flyttes fra merkede parkeringsplasser før Tirsdag 07:00.

 

Benytt anledningen til å rydde i bodene og parkeringsplassene. Parkeringsplassene i kjelleren skal ikke benyttes til permanent oppbevaring av annet enn kjøretøy på grunn av brannfare.

 

Vi har merket ting i fellesområder og parkeringsplasser med hvitt og rødt merkebånd. Sjekk sykkelen din! Dette sammen med brennbart materiale som lagres på parkeringsplassene vil bli kastet uten nærmere forvarsel når vi får containerne.

 

Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.), dekk, flytende avfall og elektriske artikler skal ikke kastes i containeren. Vi pålegges gebyr om dette leveres – og ordningen med at vi leier inn containere kan avsluttes. Det skal kun være hageavfall i containeren for hageavfall.

 

Styret vil følge med ved containerne og bistå med å fylle opp best mulig.

 

På dugnaden vil det ikke bli noe felles samling i styrets regi grunnet Korona og ber alle vise hensyn til å holde avstand. Hvis du kjenner på sykdom eller er i karantene så skal du ikke være med på dugnad. Viktigst er å få ryddet i fellesareal, plukket søppel o.l  

 

vel møtt! J